Pomoc

Pomoc (FAQ)

1. Co to jest domena?
2. Jak przekierowac domene na URL/IP lub serwery DNS?
3. Jak powinna brzmieć poprawna nazwa domeny?
4. Ile nazw domen może znajdować się jednorazowo we wniosku?
6. Dane abonanenta potrzebne do rejestracji domeny:
7. Jak zarejestrować domenę?
8. Co powinien zawierać prawidłowo wypełniony wniosek o rejestrację domeny:
9. Gdzie sprawdzić czy interesująca nas nazwa domeny jest jeszcze wolna?
10. Jak długo trwa rejestracja nazwy domeny.
11. Problemy z rejestracją.
12. Name servery.
13. Zmiana nazwy domeny.
14. Aktualizacja danych abonenta.
15. Opłaty związane z rejestracją domen internetowych.
16. W jaki sposób mogę uzyskać dostęp do panelu administracyjnego?
17. Czy płatność za rejestrację domeny dokonywana jest przed jej rejestracją czy po?
18. Rodzaje domen internetowych:
19. Co to jest WHOIS?

1. Co to jest domena?
(angielskie internet domain) Domena komunikacyjna będąca elementem architektury sieci internet. Internetowa przestrzeń jest podzielona zarówno pod względem instytucjonalnym jak i ze względu na położenie geograficzne.
Domena zawiera w sobie nazwę hosta lub usługi oraz informację dotyczącą jego lokalizacji. Innymi słowy domena jest adresem internetowym dzięki, króremu można identyfikować i komunikować się z wybranymi firmami lub osobami.

2. Jak przekierowac domene na URL/IP, serwery DNS, zarzadzać wpisami DNS?
Aby wydelegować domenę na serwery DNS innego providera prosimy wejść w Panel domeny, nastepnie w dział Domeny wszystkie i kliknšć Zmień obok obecnych serwerów dns, usunąć tam dotychczasowe serwery DNS i IP i wpisać tam nowe serwery DNS (ip niewymagane). Propagacja zmiany serwerów dns potrwa do 24 godzin.


Aby wydelegować domenę na IP/URL należy wejść w Panel domeny https://panel.xip.pl wejść w Domeny wszystkie i wydelegować domenę na serwery DNS: ns1.dinfo.com.pl, ns2.dinfo.com.pl, ns3.dinfo.com.pl (bez adresów IP). Zaczekać chwilę i wejśc ponownie w Domeny wszystkie i z rozwijanego menu wybrać: Przekierowanie na IP/URL i wydelegować domenę na IP lub adres URL. Przekierowania powinny zacząć działać w przeciągu 24h.

Jesli jest potrzeba ustawienia własnych wpisów w strefie DNS domeny np wydelegowania poczty na serwer google należy wejœć w zakładkę Edytuj strefe dns domeny, przed edytowaniem strefy należy wydelegować domenę na serwery DNS: ns1.dinfo.com.pl, ns2.dinfo.com.pl, ns3.dinfo.com.pl. Jesli domeny nie ma w dziale Edytuj strefe dns trzeba ja dodac w dziale Dodaj domene.

3. Jak powinna brzmieć poprawna nazwa domeny?
Poprawna nazwa domeny powinna składać się wyłącznie z liter alfabetu łacińskiego, cyfr, znaku "-" minus. Maksymalna liczba znaków w nazwie to 63. Znak minus nie może zajmować w nazwie domeny jednoczesnie 3 i 4 pozycji, ani znajdować się na początku lub na końcu nazwy. Wielkość liter jakimi zostanie napisana nazwa domeny nie ma znaczenia.

4. Ile nazw domen może znajdować się jednorazowo we wniosku?
We wniosku elektroniczny (formularz na stronie xip.pl) może znajdować się maksymalnie 1 nazwa domeny.

6. Dane abonanenta potrzebne do rejestracji domeny:
- nazwisko i imię abonenta lub pełna nazwa firmy
- adres zameldowania na pobyt stały lub adres siedziby firmy
- e-mail
- numer telefonu umożliwiający kontakt z abonentem
- numer NIP w przypadku osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych
Abonent ma prawo i obowiązek jednocześnie do zmiany istniejących danych ( aktualizacji)

7. Jak zarejestrować domenę?
Aby zarejestrować domenę należy przesłać do eHost (xip.pl) poprawnie wypełniony wniosek w formie elektronicznej.
Następnym krokiem jest dokonanie płatności za rejestrowaną domenę w ciągu 10 dni od zgłoszenia. W sytuacji gdy w określonym wyżej terminie eHost nie otrzyma opłaty abonamentowej za domenę proces rejestracji domeny nie będzie dalej kontynuowany a nazwa DOMENY STAJE SIĘ DOSTĘPNA DLA INNYCH WNIOSKODAWCÓW.

8. Co powinien zawierać prawidłowo wypełniony wniosek o rejestrację domeny:
- prawidłową nazwę domeny
- imię i nazwisko wnioskodawcy lub pełną nazwę firmy
- numer telefonu kontaktowego, NIP
- dane serwerów nazw domenowych (serwery DNS)

9. Gdzie sprawdzić czy interesująca nas nazwa domeny jest jeszcze wolna?
W celu uzyskania tej informacji można skorzystać z przeglądarki na naszej stronie dostępnej pod adresem www.xip.pl/dcheck.php

10. Jak długo trwa rejestracja nazwy domeny.
Następuje w dniu wpłynięcia do eHost opłaty za rejestrację domeny bądz potwierdzenia dokonania opłaty.

11. Problemy z rejestracją.
W przypadku, gdy pojawiają się problemy z rejestracją domeny np. czas rejestracji znacznie wydłuża się należy skontaktować się nami pod adresem biuro xip.pl lub telefonicznie podając w obu przypadkach nazwę zgłaszanej domeny.

12.Name servery.
Nameservery (serwery nazw) to serwery utrzymujący nazwę domeny i kojarzące ją z fizycznym adresem IP usług i zasobów. Serwery nazw są udostępniane przez każdego usługodawcę oferującego utrzymanie stron internetowych (domen). W celu rejestracji domeny należy podać minimum dwa serwery nazw usługodawcy (nazwy serwerów).

13. Zmiana nazwy domeny.
Z przyczyn technicznych zmiana nazwy domeny nie jest możliwa. Zaleca się w tym przypadku wyrejestrować istniejącą i zarejestrować nową domenę z aktualną nazwą.

14. Aktualizacja danych abonenta.
W celu zmiany danych ABONENTA należy przeprowadzić aktualizację danych. Należy wówczas podać nowe dane w panelu administracyjnym domeny logując się do niego za pomocą przyznanego hasła.

15. Opłaty związane z rejestracją domen internetowych.
ABONENT musi dokonać opłaty wg cennika usług eHost za przeprowadzenie właściwej procedury rejestracji domeny internetowej na podany nr konta bankowego. Można również przesłać faksem lub pocztą elektroniczną potwierdzenie dokonanej wpłaty. W przypadku braku potwierdzenia dokonanej opłaty, braku wpłaty, lub za małej opłaty eHost ma prawo do nie przeprowadzenia (wstrzymania) procesu rejestracji domeny.

16. W jaki sposób mogę uzyskać dostęp do panelu administracyjnego?
Dostęp do panelu administracyjnego w eHost otrzymać można wyłącznie w momencie rejestracji lub też transferu od innego rejestratora pierwszej domeny. Można również samodzielnie przypomnieć hasło na swój email podany przy rejestracji na stronie panelu domeny.

17. Czy płatność za rejestrację domeny dokonywana jest przed jej rejestracją czy po?
Płatność za domenę dokonana musi być każdorazowo przed rejestracją domeny. Domena zostanie zarejestrowana wyłącznie wtedy jeśli na koncie eHost będzie znajdować się opłata za jej rejestrację.

18.Rodzaje domen internetowych:
domeny organizacyjne najwyższego poziomu
com - organizacje hadlowe
edu - uniwersytety i inne instytucje edukacyjne
gov - przedstawicielstwa rządowe
mil - organizacje militarne
net - ważniejsze centra wspomagające działanie sieci
int - organizacje międzynarodowe
org - inne organizacje
domeny krajowe: np. domena polska .pl, us - Stany Zjednoczone, fr - Francja, de -Niemcy, uk - Wielka Brytania itd. domeny regionalne np. babia-gora.pl, beskidy.pl, cieszyn.pl itd.
domeny funkcjonalne np. com.pl, net.pl, org.pl itd.


19.Co to jest WHOIS?:

WHOIS jest ogólnodostępną bazą danych o domenach i ich abonentach. Dane WHOIS zawierają między innymi:
nazwę Abonenta
adres Abonenta
datę rejestracji, datę wygaśnięcia, datę ostatniej aktualizacji
serwery nazw ( DNS ), na których jest zaparkowana domena


Dane, które są publikowane w WHOIS zależą od typu domeny oraz statusu prawnego Abonenta.
dla domen polskich uzyskamy dane Abonenta będącego firmą lub osoba ficzyczną, która wyraziła na to zgodę
dla domen globalnych uzyskamy dane Abonenta bez względu na jego status prawny
dla domen europejskich uzyskamy tylko dane Abonenta będącego firmą, dane osób fizycznych nie są publikowane


Adresy internetowe WHOIS dla różnych typów domen:
domeny polskie - http://dns.pl/cgi-bin/whois.pl
domeny globlane - http://www.internic.com/whois.html
domeny europejskie - http://www.whois.eu